Våra vakuum-concept

2003 påbörjade Cresto Group en resa och skapade världens första vakuum-packade räddningsutrustning. Vakuumförpackningen skyddade utrustningen från korrosion och abrasion samt hade en livstid på 10 år. Från våra kunder lärde vi oss att en vindturbins förväntade livslängd är 25 år. Tillsammans med våra leverantörer och framgångsrika historik har vi nu förbättrat vår vakuumförpackning ytterligare. Den förlängda livslängden 15 + 15 år, betyder att vi kan erbjuda långsiktiga kostnadsbesparingar samtidigt som vi minskar vårt påverkan på miljön med 50%. Läs mer om våra lösningar nedan.

RESQ Vacuum, Vacuum+ och Quick Access

Räddningsutrustningen står inför två huvudsakliga lagringsproblem, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om räddningsutrustningen används i en nödsituation. Kondens kan bildas på grund av förändringar i lufttemperaturen, och detta kan göra att utrustningen korroderar. Vidare kan vibrationer skrapa och försvaga materialet.

Den vakuumförpackade påsen garanterar att kondens eller fukt inte kan skapas. Dessutom  garanterar vakuumet att komponenterna ligger stilla i påsen så att de inte abraderar. En oöppnad vakuumpåse är enkel att inspektera på plats vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för kunden. Eftersom vakuum konceptet är unik, finns ingen bättre lösning på marknaden. 

Quick Access

Vi har applicerat en ny "Quick Access" lösning på våra vakuumförpackningar. Resultatet är en mindre och mjukare påse som kan öppnas enkelt genom att man river påsen längst med den markerade linjen. Quick Access har applicerats på alla våra vakuumlösningar

RESQ Vacuum+:

Garanterar en produkt-livslängd på  15 + 15 år. Efter 15 år, görs en service av Cresto Group eller en av våra certifierade partners vilket förlänger utrustningens livslängd med ytterligare 15 år. Utrustningen har en total produkt-livscykel på 30 år. 

En av skillnaderna mellan Vacuum och Vaccum+ är att den senare har skuminlägg i boxen vilket ger extra padding och säkrar komponenterna helt från vibrationer. RESQ Vacuum+ kan appliceras på alla våra RESQ-profilerade räddningsutrustningar som levereras i den Röda boxen. 

RESQ Vacuum:

Garanterar en produkt-livslängd på  10 + 10 år.Efter tio år, görs en service av Cresto Group eller en av våra certifierade partners vilket förlänger utrustningens livslängd med ytterligare tio år.Utrustningen har en total produkt-livscykel på 20 år. 

Red box with RESQ bag and vacuum+ pack
Red box with RESQ bag and vacuum+ pack

Vakuum-packad Smartline X 

Vi har kombinerat två fantastiska lösningar och kan nu erbjuda Smartline X i vårt ursprungliga patenterade vakuumpaket som har anpassats för Smartline X. Genom att packa utrustningen i vakuum, kan fukt inte tränga in i förpackningen. Det är också omöjligt att repet och andra komponenter gnuggas mot varandra och abraderar. Så länge Smartline X Vacuum-paketet förblir intakt har utrustningen en livslängd på 10 år.

Smartline X red bag with vacuum pack