SPRAT L3

En Level III Supervisor har det övergripande ansvaret för säkerheten på en Rope Access arbetsplats och har fördjupad kunskap inom riggning, räddning och utformande av arbetsbeskrivningar och riskanalyser.

Målgrupp

För de som vill utveckla sin SPRAT Level 2 Lead Technician till SPRAT Level 3 Supervisor med mer avancerad teoretiska och praktiska moment. Deltagaren ska vara minst 18 år och ska kunna visa en loggbok med minst 1000 dokumenterade arbetstimmar i rep samt giltig SPRAT Level 2 certifikat. Kandidaten bör vara i god hälsa och form då kursen är fysiskt krävande. En del övningar kan upplevas ansträngande.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Värdera säkerheten på utrustning och repsystem
Genomföra både riggningar av avancerade riggningar
Ha förståelse för en fundamental systemanalys
Etablera ankarsystem
Utföra standardräddningar samt räddningar som kräver utrustning med mekanisk utväxling
Kunskap om mekaniska ankare

Teoretiska moment

Uppfriskning och repetition av dokumenten Safe practices for Rope Access work och Certification Requirements
Färdigheter och skyldigheter som krävs för varje nivå i SPRAT Level I-III
Uppfriskning av olika accessmetoder och risknivåer
Dokumentation av arbetet: Loggbok, riskanalys och arbetsbeskrivning samt säkerställa att detta efterlevs av medlemmarna i teamet
Säkerställa att det sker kontinuerliga Safety Checks i teamet
Säkerställa korrekt och effektiv kommunicerbarhet i teamet
Etablera och spärra av Hazard-, Access- och Safe zones
Vara den som ansvarar för underhåll, inspektion och användning av utrustningen
Säkerställa att arbetsgivarens riktlinjer för Rope Access arbete efterlevs
Diskutera ankare, samt test av dessa
Systemanalys inklusive fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
Skriva riskanalyser och arbetsbeskrivningar
Kunskap om hur man optimerar räddningssystem med mekanisk utväxling

Praktiska moment

Repetera knopar från föregående nivåer och lär ev. nya (HMS m.fl.)
Förfina riggningstekniker och gå på djupet (vinklar, belastning och så vidare)
Nedsänkbara system och ”pull through anchors”
Klättra/fira och gå över en kant
Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
Passera knutar, rebelays och redirects
Byta rep par
Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.
Horisontell klättring (traversering) mellan punkter
Hantering av Suspension Trauma
Kamraträddning i klättrings- och firningsläge inklusive 1:1 räddning med fotslinga
Nedtagning av kamrat genom hinder (knutar, redirects, rebelays, rope to rope etc.)
Pitch head haul genom att bryta sig in på spänt rep
Räddningshissning med räddningsrep
Räddning från horisontell travers
Cross Hauling
High- och Guidelines

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

Level 3 deltagare kan mixas in i kurser i kombination för L1 och L2

 

SPRAT L3

ART. NR: 012299055

FÖRKRAV: SPRAT L2 + 1000 dokumenterade arbetstimmar i rep

KURSLÄNGD: 40 timmar (5 dagar)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserade instruktör per max 4 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.