SPRAT L2

Kursen går djupare in på avancerade riggningar, räddningar, teamövningar som inkluderar mekaniska utväxlingssystem. Fokus ligger på att effektivt kunna lösa räddningar och lyft i det egna teamet.

Målgrupp

För de som vill utveckla sin SPRAT Level 1 Worker till SPRAT Level 2 Lead Technician med mer avancerad teoretiska och praktiska moment. Deltagaren ska vara minst 18 år och ska kunna visa en loggbok med minst 500 dokumenterade arbetstimmar i rep samt giltig SPRAT Level 1 certifikat. Kandidaten bör vara i god hälsa och form då kursen är fysiskt krävande. En del övningar kan upplevas ansträngande.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Värdera säkerheten på utrustning och repsystem
Genomföra både riggningar av avancerade riggningar
Ha förståelse för en fundamental systemanalys
Etablera ankarsystem
Utföra standardräddningar samt räddningar som kräver utrustning med mekanisk utväxling

Teoretiska moment

Uppfriskning och repetition av dokumenten Safe practices for Rope Access work och Certification Requirements
Färdigheter och skyldigheter som krävs för varje nivå i SPRAT Level I-III
Uppfriskning av olika accessmetoder och risknivåer
Dokumentation av arbetet: Loggbok, riskanalys och arbetsbeskrivning
Kontinuerliga Safety Checks
Säkerställa korrekt och effektiv kommunicerbarhet i teamet
Etablera och spärra av Hazard-, Access- och Safe zones
Underhåll, inspektion, användning och begränsningar i utrustningen
Normenliga Redirects och Rebelays
Pull through anchors
Diskutera ankare och val av dessa
Systemanalys inklusive fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
Förstå värdet av riskanalyser, arbetsbeskrivningar etc.

Praktiska moment

Åtta- och ni0knop, dubbel åtta, alpin fjärilsögla, prusik, Barrel knot, dubbelt halvslag, Bunny-ears och dubbelt halvslag
Avancerad riggning: viktfördelande ankare över flera punkter
Klättra/fira och gå över en kant
Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
Passera knutar, rebelays och redirects
Byta rep-par
Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.
Horisontell klättring (traversering) mellan punkter och glidande tekniker
Praktisk kunskap i mekaniska utväxlingssystem
Pitch head haul med räddningsrep
Växling mellan att hissa och fira last
Pick of när den skadade är i klättringsläge (Ascent mode)
Cross hauling

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

Level 2 deltagare kan mixas in i kurser i kombination för L1 och L3

 

SPRAT L2

ART. NR: 012299052

FÖRKRAV: SPRAT L1 + 500 dokumenterade arbetstimmar i rep

KURSLÄNGD: 40 timmar (5 dagar)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserade instruktör per max 4 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.