SPRAT L1

SPRAT L1 kursen förbereder deltagaren för en auktorisation till SPRAT Level 1. Som SPRAT Level 1 kan du utföra ett stort antal reptekniska tekniker under direkt övervakning av en Level III Supervisor.

Målgrupp

För den som önskar en auktorisation till SPRAT Level 1 Worker. Deltagaren behöver inte ha några tidigare erfarenhet av klättring eller Rope Access men  bör dock vara i god hälsa och form då kursen är fysiskt krävande. En del övningar kan upplevas ansträngande. Deltagaren måste vara minst 18 år.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Inspektera sin egen utrustning och repsystemet
Klättra, fira och röra sig mellan rep i 2-repssystem
Assistera i riggning och mer avancerade tekniker under uppsikt av en Supervisor
Genomföra räddningar där offret sitter fast i sitt firningsdon
Förståelse för system med mekanisk utväxling

Teoretiska moment

Dokumenten Safe Practice for Rope Access work, samt Certification Requirements ska vara genomlästa
Förståelse för relevanta myndighetskrav
Förståelse för hur SPRATs Level I-III system är uppbyggt och vilka färdigheter/skyldigheter respektive nivå har
Förståelse för olika access metoder och vilka risker de innebär
God förståelse för ifyllande av loggbok, utrustningslogg samt förståelse för riskanalyser
Förståelse för ”Safety checks”
Kunskap om konsekvent och korrekt kommunikation i teamet
Kunskap och förståelse om Access-, Hazard- och Safe zones
Kunskap om inspektion, användning och begränsningar för utrustning
Grundläggande förståelse för fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
Förstå värdet räddningsplan, arbetsbeskrivning och riskanalys
Förståelse av repsystem med mekanisk utväxling och taljor

Praktiska moment

Knopar: åtta- och niaknop, dubbel åtta, Alpin fjärilsögla, Barrel knot och dubbel fiskarknut
Riggning: Enkel ankarpunkt och enkla två-punktsankare
Klättra/fira och gå över en kant
Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
Passera knutar, rebelays och redirects
Byta rep-par
Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen
Förstå värdet räddningsplan, arbetsbeskrivning och riskanalys
Förståelse av repsystem med mekanisk utväxling och taljor
Räddning av kamrat i firningsläge
Grundkunskap i att fira last alternativt människa

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

Level 1 deltagare kan mixas in i kurser i kombination för Level 2 och 3. 

SPRAT L1

ART. NR: 012299049

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 40 timmar (5 dagae)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserade instruktör per max 4 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.