CRAV - Cresto Rope Access Vertikal

Denna utbildning förbereder kandidaten för en auktorisation till CRAV, Cresto Rope Access Vertikal.

Målgrupp

Deltagaren ska vara minst 18 år och vara i god hälsa och form då kursen är fysiskt krävande. En del övningar kan upplevas ansträngande. Ingen tidigare erfarenhet från klättring eller Rope Access krävs. 

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Inspektera sin egen utrustning och repsystemet
Klättra, fira och röra sig mellan rep i 2-repssystem
Assistera i riggning och mer avancerade tekniker under uppsikt av en Supervisor
Genomföra enklare räddningar där offret sitter fast i sitt nedfirningsdon
Förståelse för system med mekanisk utväxling

Teoretiska moment

Förståelse för hur CRAV är uppbyggda och vilken typ av arbete man kan genomföra
Förståelse för olika access metoder och vilka risker de innebär
God förståelse för hur man fyller i sin loggbok, utrustningslogg samt förståelse för riskanalyser
Förståelse för ”Safety checks”
Kunskap om konsekvent och korrekt kommunikation i teamet
Kunskap och förståelse om Access-, Hazard- och Safe zones
Kunskap om inspektion, användning och begränsningar för utrustning
Grundläggande förståelse för fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
Förståelse av att ha en bra räddningsplan, arbetsbeskrivning och riskanalys
Förståelse av repsystem med mekanisk utväxling och taljor

Praktiska moment

Knopar: åtta- och niaknop, dubbel åtta, Alpin fjärilsögla, Barrel knot och dubbel fiskarknut
Riggning: Enkel ankarpunkt, enkla två-punktsankare samt nedsänkingsbara ankare
Klättra/fira och gå över en kant
Skifte från ett system till ett annat
Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen
Räddning av kamrat i nedfirningsläge
Grundkunskap i att fira last/människa

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

 

CRAV

ART. NR: 012299056

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 32 timmar (4 dagar)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserade instruktör per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.