Räddning - Smartline

Räddning - Smartline är en kurs som fokuserar på att rädda en nödställd med hjälp av räddningsutrustningen AAK Smartline eller Smartline X.

Hem - Utbildning - RÄDDNINGSUTBILDNING - Räddning – Smartline

Målgrupp

Kursen riktar sig främst för de som arbetar som linjemontörer och stolpklättrare. Deltagare måste behärska klättring med stolpskor och stödlina och vara vid god hälsa. Instruktören har rätt att neka deltagare som inte behärskar klättring med stolpskor.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Kunna rädda en nödställd från höjd med hjälp av räddningsutrustningen AAK Smartline eller Smartline X.

Teoretiska moment

Introduktion
Arbetsmiljöregler och Europanormer (fallskydd)
Materiallära (genomgång av utrustning)
Fallfaktorer
EN-standarder
CE-märkning Daglig kontroll Periodisk kontroll
Brottlaster och förankringspunkter
Räddningsprocedur samt tillkallning av hjälp
Förstahandsåtgärder vid olycka

Praktiska moment

Uppkopplingar
Räddning av nödställd (olika metoder) med räddningsutrustning. Alla ska öva som nödställd och som räddningsman.

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Egen utrustning används i första hand, det vill säga fallskyddssele, stödlina, stolpskor och hjälm. 

RÄDDNING - SMARTLINE

ART. NR: 012299067

FÖRKRAV: Fallskydd grundkurs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: Årlig repetition rekommenderas

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserade instruktörer per max 7 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.