Räddning - Bas

Räddning - Bas är en kurs med fokus på att kunna rädda en person om en olycka är på väg att hända eller har inträffat.

Hem - Utbildning - RÄDDNINGSUTBILDNING - Räddning – Bas

Målgrupp

För de personer som har behov utav att kunna rädda vilket innefattar de som arbetar på tak, ställningar, industrier, mobila arbetsplattformar m.fl.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Kunna på ett säkert sätt genomföra en räddning av en nödställd från olika nödsituationer
Kunna genomföra en räddning i vertikal och över kant

Teoretiska moment

Vilken är utrustningen och hur fungerar den?
Hur ska utrustningen skötas?
Hur går en räddning till?
Vad kan användas som förankringspunkt?

Praktiska moment

Självevakuering
Räddningssituationer:
- Räddning i vertikal miljö
- Räddning över kant

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

 

RÄDDNING - BAS

ART. NR: 012299010

FÖRKRAV: Fallskydd grundkurs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: Årlig repetition rekommenderas

INSTRUKTÖR: En av Crestos auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.

PRIS

Helkurs med 8 deltagare: 8.000:- exkl. moms

Pris per person: 1950:- exkl. moms

Vid bokning av Räddning bas + Fallskydd Grund per person: 3.550:- exkl. moms