Räddning - avancerad

Räddning - avancerad är en kurs som fördjupar sig i räddning av en själv och en nödställd i svåra situationer.

Hem - Utbildning - RÄDDNINGSUTBILDNING - Räddning – Avancerad

Målgrupp

Alla som har behov utav att kunna rädda i svåra situationer så som räddningstjänst, vindkraftsarbetare, mastarbetare, takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare m.fl.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

På ett säkert sätt genomföra en räddning av en nödställd från olika nödsituationer
Kunna genomföra en räddning i vertikal och horisontel miljö

Teoretiska moment

Hur fungerar och används utrustningen?
Hur ska utrustningen skötas?
Vad kan användas som förankringspunkt?
Hur går räddningen till fritt hängande i vertikal miljö?
Hur går räddningen till vid fall över kant?

Praktiska moment

Självevakuering
Exempel på räddningssituationer:
- Räddning i vertikal miljö
- Räddning i skena och vajersystem
- Räddning över kant
- Räddning av nödställd ifrån trånga utrymmen

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan anpassas efter deltagarnas arbetsuppgifter.

 

RÄDDNING - AVANCERAD

ART. NR: 012299013

FÖRKRAV: Fallskydd grundkurs

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.