D-HLR och Första hjälpen

Oavsett vilken miljö du arbetar i rekommenderar vi en kurs i HLR med hjärtstartare samt teoretiska och praktiska moment inom första hjälpen.

Hem - Utbildning - RÄDDNINGSUTBILDNING - D-HLR och Första hjälpen

Målgrupp

För alla som behöver HLR med hjärtstartare och första hjälpen kunskaper.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Vara väl förtrogen med ett första hjälpen scenario och känna sig trygg i situationer där detta krävs

Teoretiska moment

Kunskaper om lagstiftning
Kunskaper om kroppens anatomi
Tillvägagångsätt vid första hjälpen
L-ABCDE
D-HLR och HLR
Vanlig första hjälpen, mindre skador och större skador
Att tänka på när man ringer 112
Hur man skapar fria luftvägar

Praktiska moment

Alla delar inom kursen utförs även praktisk.

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

D-HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

ART. NR: 012299015

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En av Crestos auktoriserade instruktörer per max 10 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.