Power Ascenders utbildning

Som distributör av ActSafes produkter - Power Ascenders, kan vi även erbjuda dig utbildning på Power Ascenders som verktyg vid reparbete.

Hem - Utbildning - POWER ASCENDERS UTBILDNING

Utbildning i användning av ActSafes Power Ascenders

En Power Ascender är en vinsch för arbete på både höjd och djup. Actsafe är världsledande i Power Ascenders och de har utvecklats för höjdarbetare som har behov av att ofta och snabbt förflytta sig upp och ner längst repen. Power Ascenders är ett unikt hjälpmedel vid arbete i rep och för arbetsmetoder inom områden som räddning, telekom, kraft och tillkomstteknik samtidigt som det är en mycket tids- och kostnadseffektiv lösning för att lyfta material och verktyg.

Som stolt distributör av dessa produkter erbjuder vi även utbildning i användning av Power Ascenders. Utbildningen är riktat mot höjdarbetare inom telekom, vindkraft och tillkomstteknik (reparbete) som behöver förflytta sig mer effektivt och enkelt upp och ner längst repen.