Power Ascender PMX

För dig som arbetar med telekom eller vindkraft kan vi även erbjuda Power Ascender PMX kurs med fokus att både åka upp och ner på rep.

Hem - Utbildning - POWER ASCENDERS UTBILDNING - Power Ascender PMX

Målgrupp

För dig som arbetar som telekomarbetare, linjemontörer och vindkraft arbetare. Viktigt att du har en repvana. 

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Kunna använda PMX, power ascender på ett säkert sätt.

Teoretiska moment

Arbetsmiljölagen + gällande AFS:ar för arbete i fallriskmiljö
Fallskyddssystem enligt EN 363:2008 och dess indelning
Relevanta EN-standarder för arbetets art
Risker
Förankringspunkter

Praktiska moment

Kopplingar och knutar
Användning av ActSafes PMX
- Övergripande visuell kontroll
- Startprocedur
- Förankringspunkter
- Installation av rep
- Åka upp på rep
- Nedfirning med firningsdon och nödkit
- Uppkopplingar, knopar
- Koppla på OMX direkt under firningsdon (omvänd ordning)
- Lyft med enkelrep
- Lyft med 2:1-system
- Lyft med 3:1 system

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund. 

För användning av ActSafe PMX/ACX krävs utbildning(enligt det certifierande testhuset; Berufsgenossenschaft (CE0547) för personbefordran (mänsklig transport).

 

POWER ASCENDER PMX

ART. NR: 012299046

FÖRKRAV: Fallskydd grundkurs & Räddning bas

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.