Säkra lyft

Kursen Säkra lyft är riktad mot de som jobbar på hög höjd i kombination med ActSafe rep-vinsch.

Målgrupp

De som arbetar som t.ex. lastkopplare, kranförare eller signalman men också de som är arbetsledare, skyddsombud eller jobbar med planeringen för lyft.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Redogöra för om lagar och föreskrifter och vilket ansvar som förknippas med säkra lyft
Redogöra vad det finns för olika lyftsystem, lyftutrustning
Planera och genomföra ett lyft(vinklar, riskanalys m.m.)

Teoretiska moment

Olika sätta att genomföra ett lyft
Lagar och föreskrifter, ansvarsfördelning, sanktionsavgifter m.m.
Signalschema
Produktkunskap, mobila och stationära lyftsystem, slingor, stållänkar, kätting m.m.
Val av rätt redskap
Planering av lyft, vinklar, riskanalys m.m.
Belastningsbegränsningar SWL, WLL

Praktiska moment

Planering av lyft
Beräkning av last
Lyft av olika föremål och laster

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund. 

 

SÄKRA LYFT

ART. NR: 012299044

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserad instruktör per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.