Avancerad lyft

Kursen Avancerad lyft baseras på arbeten med ActSafe rep vinschar.

Målgrupp

För dig som arbetar med mer avancerade lyft i höghöjdsmiljö. Kursen lämpar sig för reparbetare. 

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Känna till möjligheter och begränsningar med lyft i höghöjdsmiljö.
Lyfta material på ett säkert och lagenligt sätt.
Redogöra vad det finns för olika lyftsystem, lyftutrustning
Planera och genomföra ett lyft (vinklar, riskanalys räddningsplaner)

Teoretiska moment

Vinschens möjligheter och begränsningar samt skötsel.
Utväxlingar och förankringspunkter.
Avancerade system traverser och sneda lyft.
Produktkunskap, mobila och stationära lyftsystem, slingor, stållänkar, kätting m.m.
Planering av lyft, vinklar, riskanalys m.m.
Belastningsbegränsningar SWL, WLL

Praktiska moment

Planering av lyft
Beräkning av last
Lyft av olika föremål och laster

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund. 

 

SÄKRA LYFT

ART. NR: 012299045

FÖRKRAV: Säkra lyft

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserad instruktör per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.