KOMPETENT PERSON UTBILDNING

Vi vet att det är svårt att få tid till att skicka iväg sin personliga fallskyddsutrustning men det är enligt lagen ett måste att utföra en kontroll vart 12e månad. Med certifikat från våra kompetent person kurser kan du göra besiktningen av utrustningen själv på plats hos er.

Hem - Utbildning - KOMPETENT PERSON UTBILDNING

Besiktning av personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsblock

Enligt standarden EN365:2004 måste fallskydd genomgå en besiktning av en kompetent person var 12e månad. I vår Kompetent person utbildning kan vi erbjuda dig den kunskap du behöver för att få behörighet till att få besikta personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsblock.

Utbildningen är främst för dig som vill kunna göra dine egna kontroller av utrustningen men också andras. Det vanligaste är några på arbetsplatsen har denna behörighet och kan därför spara tid genom att göra besiktningarna internt. 

Vår Kompetent person utbildning

Vår standardkurs är en 8 timmars kurs (1 dag) men vi har valt att även ha en kurs som är 4 timmar som täcker selar och linor. Heldagskursen täcker all personlig fallskyddsutrustning (exkl. block som kan öppnas). Vi anser att en 4 eller 8 timmar kurs är tillräcklig för att ni skall kunna utföra den årliga besiktningen på ett effektivt och säkert sätt. För dig som vill kunna göra besiktning även på fallskyddsblock har vi en specifik kurs just för detta.