Kompetent person Cresto PPE

Kursen Kompetent person Cresto PPE ger deltagaren kunskaper till att bli ”kompetent person” i besiktning av fallskyddsutrustning enligt EN 365.

Hem - Utbildning - KOMPETENT PERSON UTBILDNING - Kompetent person – Cresto PPE

Målgrupp

För de som ska göra den årliga kontrollen av personlig fallskyddsutrustning (PPE)

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren: 

Känna sig trygg med att besikta personlig fallskyddsutrustning. I denna utökade Kompetent personkurs kommer vi gå igenom hur man kontrollerar sele, rep, falldämpare, karbiner, slingor, vajersling samt annan hårdvara så som tillfälliga förankringspunkter och replås, Crestos block (W2, W2h, W3,5, 5511, 5501) och vacuumbesiktning av Crestos räddningsutrustning.

Teoretiska moment

Arbetsmiljöregler
Europanormer
Materiallära (genomgång av utrustning)
EN-standarder
CE-märkning Daglig kontroll/ Periodisk kontroll
Kasseringskriterier
Bruksanvisningen

Praktiska moment

Teoriprov
Bedömningsprov av fallskyddsprodukter
Vakuum besiktning

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund, kontakta oss för aktuella krav av faciliteter

 

KOMPETENT PERSON CRESTO PPE

ART. NR: 0122990191

FÖRKRAV: Fallskydd grund

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserad instruktör per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.