Kompetent person Cresto Fallskyddsblock

Kursen Kompetent person Cresto Fallskyddsblock ger en redan kompetent person ökad kunskap för behörighet att även kunna besikta Crestos fallskyddsblock.

Hem - Utbildning - KOMPETENT PERSON UTBILDNING - Kompetent person – Cresto Fallskyddsblock

Målgrupp

Denna kursen avser dig som redan är kompetent person men vill öka kompetensen för att även vara behörig till att besiktiga Crestos fallskyddsblock.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Kunna hantera Crestos fallskyddsblock; C10H, C15H och 50 06.

Teoretiska moment

Europanormer
Materiallära (genomgång av utrustning)
EN-standarder
CE-märkning
Daglig kontroll
Periodisk kontroll
Kasseringskriterier
Bruksanvisningen

Praktiska moment

Demontering och montering
Bedömnings prov
Teoretiskt prov

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund. 

 

KOMPETENT PERSON CRESTO FALLSKYDDSBLOCK

ART. NR: 012299022

FÖRKRAV: Fallskydd grund och Kompetent person Cresto PPE

KURSLÄNGD: 4-8 timmar (1 dag)

INSTRUKTÖR: En Cresto auktoriserad instruktör per max 6 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.