GWO Work At Height (WAH)

Work at Height är en av flera GWO kurser som vi tillhandahåller. Denna kurs är den mest grundläggande för dig som arbetar som vindkraftstekniker.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Work At Height (WAH)

Målgrupp

För dig som arbetar som vindkraftstekniker och är minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i vindkraftverk
Förstå vikten av en god säkerhetsplan, riskanalys, räddningsplan
Förståelse för vad som händer vid ett fall
Ha kännedom om Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:
- Helkroppssele
- Fallstoppslina
- Stödlina
- Fallskyddsblock
- Wire-glidlås
- Skena-glidlås

Teoretiska moment

Vad händer om vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN märkning?
Terminologi
Säkerhetsplan, riskanalys, räddningsplan
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköter man den?
Kännedom om vädrets betydelse
Arbetsplanering
Ergonomi

Praktiska moment

Korrekt användning av Personlig skyddsutrustning
Klätterteknik
Användning av glidlås i wire samt skena
Nedtagning av nödställd
Självevakuering
Hissning av gods

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

 

WORK AT HEIGHT (WAH)

ART. NR: 012299058

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 16 timmar (2 dagar)

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.