GWO Sea Survival (SS)

Den här kursen riktar sig till dig som jobbar inom vindkraftsbranchen och på vindkraftverk som står stationerade ute till havs. Du får tränas i att använda överlevnadsdräkter, hantering av på och avstigning mellan båten och vindkraftverket samt teoretisk och praktisk kunskap kring överlevnad på havet.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Sea Survival (SS)

Målgrupp

För dig som arbetar som vindkraftstekniker och är minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med dels hur en transfer mellan hamn båt och WTG går till även evakuering med helikopter och med firningsutrustning till vattnet.

Teoretiska moment

Lagar och regler
Hypotermi och drunkning
PPE och övrig utrustning
Procedur mellan hamn till båt, båt till WTG och tillbaka
Man över bord
SAR, GMDSS
Överlevnadsteknik i vatten

Praktiska moment

Hamn till båt, och tillbaka
Båt till WTG, och tillbaka
Man överbord
Helikopterräddning
Simning i överlevnadsdräkter
Simning i grupp

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

SEA SURVIVAL (SS)

ART. NR: 012299060

FÖRKRAV: Work At Height (WAH)

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.