GWO Manual Handling (MH)

Precis som ergonomi är viktigt i en kontorsmiljö är det minst lika viktigt in en WTG miljö. I Manual Handling fokuserar vi på arbete som kan utföras på ett sätt som minskar belastningen på kroppen.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Manual Handling (MH)

Målgrupp

För dig som arbetar som vindkraftstekniker och är minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Vara väl införstådd med hur ett arbete kan förenklas och utföras på ett sätt som minskar belastningen på kroppen i en WTG miljö.

Teoretiska moment

Lagar och regler
Anatomi
Risker med att lyfta och använda kroppen på ett felaktigt sätt
Planera ditt lyft
Skador
Lyft tekniker, hjälpmedel

Praktiska moment

Tunga lyft
Hållning

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

MANUAL HANDLING (MH)

ART. NR: 012299065

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.