GWO First Aid (FA)

Denna kurs är en D-HLR och Första hjälpen kurs med vindkraftstekniker i åtanke. Kursen fokuserar på att på ett säkert sätt kunna hjälpa en skadad i olika situationer.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO First Aid (FA)

Målgrupp

För dig som arbetar som vindkraftstekniker och är minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med ett första hjälpen scenario och känna sig trygg i situationer där detta krävs.

Teoretiska moment

Kunskaper om lagstiftning i ämnet
Kunskaper om Anatomi
Kunskaper om olika symtom och sjukdomar
Tillvägagångsätt vid första hjälpen i WTG
L-ABCDE
D-HLR
Vanlig första hjälpen, mindre skador och större skador

Praktiska moment

D-HLR 
L-ABCDE enligt GWO
Första hjälpen - stora och små förband
Första hjälpen - scenarier

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

FIRST AID (FA)

ART. NR: 012299056

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 16 timmar (2 dagar)

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.