GWO Fire Awareness (FAW)

Fire Awareness (FAW) är en kurs som fokuserar på brandsituationer i en WTG miljö.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Fire Awareness (FAW)

Målgrupp

För dig som arbetar som vindkraftstekniker och är minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Vara väl införstådd med hur en brand kan uppstå och vilka procedurer som ska följas.

Teoretiska moment

Hur uppkommer en brand
Typer av bränder
Brandsläckare
Hur släcker vi en brand
Användning av brandfilt
Evakuering ur rökfyllt rum

Praktiska moment

Övning med olika typer av släckare
Användning av Rökmask
Evakuering
Släckning av brinnande docka

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

FIRE AWARENESS (FAW)

ART. NR: 012299068

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.