GWO Advanced Rescue Training (ART)

Den här kursen riktar sig till dig som jobbar inom vindkraftsbranchen och kräver utökade kunskaper kring evakuering och räddning från höjd. Det kan exempelvis vara vid arbete i olika typer av Vindkraftverk som förhindrar de normala alternativen för nedfirning och där det krävs extra kompetens och färdighet för att på egen hand säkert kunna leda en mer avancerad räddning.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Advanced Rescue Training (ART)

Målgrupp

För de som redan har certifikat i  Work at Height (WAH), men jobbar i utsatta områden så som i noskonen, vingen, källaren, kryphål eller trånga utrymmen i vindkraftverken.

Målsättning

Denna kurs innehåller samtliga moduler inom GWOs ART (Advance Rescue Training). Modul 1 Vinge och Noskons räddning, Modul 2 nacelle, torn och källare räddning, modul 3 vinge och noskon ensam räddning, Modul 4 nacelle, torn och källare ensam räddning.

Detta kallas då för modul 5 Kombinerad

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Genomföra avancerade räddningar i vindkraftsmiljö, så som från noskonen, vingarna, kryphål och andra trånga utrymmen
Evakuera nödställd, både upp och ner beroende på situationen
Kunna värdera olika räddningsstrategier beroende på situation
Sätta på en nackkrage
Använda sig av bår/ spineboard
Genomföra en räddningsplanering för olika arbetssituationer samt för organisationen

Teoretiska moment

Nationella och internationella krav för arbete i utsatt miljö
Beredskapsplan och planering
Räddningsbår, nackkrage och dess specifikationer
Räddningsutrustningen (för förflyttning av nödställd) och dess specifikationer
Förankringspunkter vad ska vi tänka på och hur påverkar vinklarna oss
Planering för räddning av nödställd i grupp/ själv

Praktiska moment

Paketering av nödställd i bår och spineboard
Påtagning av nackkrage
Räddning från noskon i grupp och själv
Räddning från vinge i grupp och själv
Räddning från Kryphål i grupp och själv
Räddning från trånga utrymme i grupp och själv
Räddning från källare i grupp och själv
Hissning av nödställd i grupp och själv
Evakuering utsida och insida av nödställd i grupp och själv

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

Ett WINDA ID är obligatoriskt för kursen. Vänligen förbered inför kursstart.

ADVANCED RESCUE TRAINING (ART)

ART. NR: 012299058

FÖRKRAV: Work At Height (WAH)

KURSLÄNGD: 24 timmar (3 dagar)

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: Två CRESTO auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

CRESTO förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.