Mastcertifikat

Mastcertifikat kursen är rekommenderad enligt AFS 2000:6 för alla som arbetar i mast alternativt höga stolpar.

Hem - Utbildning - FALLSKYDDSUTBILDNING - Mastcertifikat

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar i mast och höga stolpar så som telekom arbetare. Deltagaren ska vara minst 18 år gammal.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i mast
Förstå vädrets betydelse
Ha kännedom kring nedtagning av nödställd
Förstå vikten av en god säkerhetsplan, riskanalys, räddningsplan samt kunna utföra en arbetsplanering
Förstå vikten av att arbeta ergonomiskt
Förståelse för vad som händer vid ett fall
Ha kännedom om Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:
- Helkroppssele
- Justerbar fallskyddslina
Stödlina
Fallskyddsblock
- Vajersystem - glidlås
- Skensystem - glidlås

Teoretiska moment

Vad händer om vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN märkning?
Vad är en riskanalys, räddningsplan?
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköter man den?
Vad är högfrekvent strålning?

Praktiska moment

Korrekt användning av Personlig skyddsutrustning.
Klätterteknik
Användning av glidlås i wire och skena
Nedtagning av nödställd
Själv-evakuering
Lyft av gods

Övrigt

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

 

MASTCERTIFIKAT

ART. NR: 012299037

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 16 timmar (2 dagar)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: Två Cresto auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.