Fallskydd grundkurs

Fallskydd grundkurs ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerheten på höga höjder och hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Kursen följer NSAs (Nordic safety association) föreskrifter.

Hem - Utbildning - FALLSKYDDSUTBILDNING - Fallskydd grundkurs

Målgrupp

För alla som kommer i kontakt med arbeten på hög höjd, såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar m.fl.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer
Ha kännedom om hur Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:
- Helkroppssele
- Justerbar fallskyddslina
- Stödlina
- Fallskyddsblock
-Glidlås för skena och vajer

Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan
Förståelse för vad som händer vid ett fall

Teoretiska moment

Vad händer när vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Arbetsmetoder
Vad är CE- och EN märkning?
Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
Korrekthantering av skadad
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
Fallfaktorer

Praktiska moment

Korrekt påtagning av sele.
Korrekt användning av relevant fallskydd.

Övrigt

Kursen kan hållas hos kund.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

 

FALLSKYDD GRUNDKURS

ART. NR: 012299005

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 4 timmar

GILTIGHETSTID: Årlig repetition rekommenderas

INSTRUKTÖR: En av Crestos auktoriserade instruktörer per max 8 deltagare

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.

PRIS

Helkurs med 8 deltagare: 8.000:- exkl. moms

Pris per person: 1950:- exkl. moms

Vid bokning av Fallskydd Grund + Räddning bas eller Fallskydd Grund + Arbete på tak per person: 3.550:- exkl. moms