Arbete i slutna utrymmen

Arbete i slutna utrymmen fokuserar på hur man på ett säkert sätt arbetar i trånga utrymmen så som brunnar, cisterner etc. med andningsutrustning.

Hem - Utbildning - FALLSKYDDSUTBILDNING - Arbete i slutna utrymmen

Målgrupp

För alla som arbetar i trånga utrymmen, där andningsutrustning krävs och möjlighet för räddning måste finnas. Kursen riktar sig till de som jobbar i brunnar, cisterner eller i förbränningsugnar.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Kunna sätta upp den arbetsutrustning som arbetet kräver
Kunna använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt

Teoretiska moment

Vad händer när vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Vad finns för ansvar och skyldighet hos arbetstagare och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN-märkning?
Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
Korrekt hantering av fallskydd
Korrekt hantering av kompressor baserat på andningsutrustning
Syremätning
Korrekt hantering av nödställd

Praktiska moment

Korrekt påtagning av sele
Korrekt användning av relevant fallskydd
Användning av kompressor baserad på andningsutrustning
Träning för räddning av nödställd

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursen kan hållas hos kund.

 

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN

ART. NR: 012299005

FÖRKRAV: Fallskydd grundkurs

KURSLÄNGD: 8 timmar (1 dag)

GILTIGHETSTID: 3 år

INSTRUKTÖR: En av Crestos auktoriserade instruktörer per max 8 deltagar

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.