Safety+ - en helhetslösning för hälsa, miljö och säkerhet i fallriskmiljö

Tillsammans med vårt dotterbolag AAK, i Norge, är vi marknadsledande i Norden och med vår erfarenhet vill vi vara med och göra våra kunders arbetsmiljö så säker som möjligt. Våra kunder hanterar risker och utmaningar varje dag i en mycket speciell arbetsmiljö och därför har vi utvecklat ett helhetskoncept för hälsa, miljö och säkerhet (HMS) i fallriskmiljö. Låt oss presentera Safety+.

Reducera arbetsrelaterade olyckor

Vi erbjuder helhetlösningar som skapar trygghet och höjer prestationsnivån hos våra kunder

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kan oftast elimineras eller förebyggas genom att hitta orsaken till problemet. För att komma till rätta med ett problem kan det krävas specifik praktisk och/eller teoretisk erfarenhet och det finns även lagar och regelverk som kan påverka. Att navigera rätt i detta är inte alltid lätt, ens för en erfaren kund. 

Med vårt Safety+ koncept identifierar vi risker och behov tillsammans med kunden för att få en mer säker och effektiv arbetsmiljö.  Med det som utgångspunkt ger vi kostnadseffektiva förslag på lösningar anpassade efter kundens unika behov och vad som är mest effektivt för verksamheten.

Safety+ cirkel som förklarar konceptet
En person arbetar på en byggställning

Effektivare och säkrare arbete

Identifiering av riskområden och systematiskt arbetsmiljöarbete minimerar och förebygger arbetsplatsolyckor.

Vid arbete på höjd finns det många riskområden som är viktiga att identifiera och det kan upplevas komplext att förstå alla lagar och regler som företaget måste förhålla sig till. Genom förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete minimeras riskerna i alla verksamheter.

Vi säkerställer att ert företag arbetar tryggt och säkert samt att medarbetarnas kompetens och prestationsnivå höjs. Vi skapar värde åt våra kunder genom att hjälpa dem att arbeta ergonomiskt, effektivt och efter gällande lagar och regler men också med ekonomiska värden i form av sänkta kostnader för personskador och sjukskrivningar.

Vill du veta mer om Safety+, kontakta oss så hör vi av oss!

Inspector har allt dokumenterat åt dig

Som kund hos oss kan vi erbjuda dig vår webbaserade inspektionsdatabas Inspector som hjälper dig med att ha all dokumentation på ett ställe. 

I Inspector hittar du: 

  • Inspektionsprotokoll
  • Utbildad personal
  • Certifikat
  • Dokumenterade riskanalyser och räddningsplaner
  • Produktinformation ex. manualer, DoC
  • Automatiska påminnelser via e-mail om årlig kontroll och utbildning 
Inspector databas visas på olika enheter