Reklamationsanmälan

Vi tar dina åsikter seriös. Det är dem som ger oss information om hur vi kan förbättra vår service gentemot er i framtiden. Vi ser helst att alla returer och reklamationer avtalas med kontaktperson på Cresto före det att gods återsänds. För att underlätta ärendet finns en speciell rutin vi vill att ni följer:

1. Ladda ner och fyll i Reklamations- och returblanketten.

2. Skicka Blanketten tillsammans med era produkter till:
    Cresto Group AB, Lägatan 3, 302 63 Halmstad.

3. Vår kundsupport återkopplar till er när vi mottagit ärendet. 

Vi kommer inte behandla reklamationer eller returer som skickas hit utan blankett. 

Du kan läsa mer om vår reklamationshantering i våra försäljningsvillkor.