Power Ascenders & Repvinch

ActSafe Power Ascender är en vinsch som används för att klättra på rep. Den har utvecklats som ett hjälpmedel för uppfirning/nedfirning av personal och verktyg eller material och ska alltid användas i kombination med ett helt självständigt backupsystem. En Power Ascender är ett unikt hjälpmedel vid arbete i rep och för arbetsmetoder inom områden som räddning, telekom, kraft och tillkomstteknik. Samtidigt som det är en mycket kostnadseffektiv lösning för att lyfta material och verktyg.