RESQ - Föregångaren inom räddningsutrustning

Cresto har utvecklat flera innovativa och smarta produkter inom räddning och evakuering. Vi har belönats med ett av världens mest prestigefulla designpris ”Red Dot”. Idag är vi världsledande och har ett av marknadens mest kompletta sortiment.

Räddnings- och evakueringsutrustningar behövs inom alla industrier. De finns i flera olika utföranden, manuella och personliga eller automatiska för flera personer. Vi har samlat alla våra räddningsutrustningar under produktnamnet ResQ.

För att kunna hantera de olika nödsituationer som kan uppstå vid arbete på hög höjd är det absolut nödvändigt att personal är utbildad och att adekvat utrustning alltid är redo för användning.

lgogogogogog Våra RESQ produkter

Den röda boxen som blivit en symbol på marknaden

RESQ har i mer än 15 år levererat räddning- och evakueringsutrustning till bl.a. den globala vindkraftsindustrin. Det har ytterligare förstärkt vår kompetens kring säkerhet i extrema arbetsmiljöer.

Den röda boxen, som används i många av våra automatiska räddnings-kit, har blivit något av en symbol för räddningsutrustningar. Den har fungerat som en entreprenör för att skapa medvetenhet på marknaden kring behovet av räddningsutrustningar.

Unikt och patenterat Vakuumkoncept

Det finns primärt två problem som kan uppstå i ett räddnings-kit och som riskerar att få allvarliga konsekvenser om utrustningen plötsligt behöver användas;

- Det kan uppstå kondens på grund av lufttemperaturskiftningar. Kondens kan orsaka korrosion på utrustningen
- Vibrationer kan nöta på utrustningen och försvaga den.

Baserat på dessa insikter och samlad erfarenhet, har RESQ utvecklat en patenterad vakuumförpackning för räddningsutrustning.

- Eftersom det inte finns någon luft i vakuumförpackningen, uppstår inte heller någon kondens och risk för korrosion.
- Komponenterna ligger helt fixerade i vakuumförpackningen och kan därför inte nötas eller slitas mot varandra.

På en utrustning som är vakuumförpackad räcker detta att göra fabriksservice var 10:e år. Dessutom är en obruten vakuumförpackning både enkel och snabb att kontrollera på plats, vilket innebär besparingar i samband med den årliga kontrollen. Konceptet är patenterat och någon jämförbar eller bättre lösning finns inte på marknaden. RESQ är därför ensamma om att kunna erbjuda sina kunder denna unika lösning.