Cresto Group

Cresto Group arbetar med två nyckelområden inom säkerhet på hög höjd: Fallskydd, personligt och fasta system, samt räddning och evakueringslösningar. Båda områdena går hand i hand och är viktiga för att göra arbete på höjd mer säkert och effektivt. Våra helhetslösningar samt expertis gör oss marknadsledande i Norden och inkluderar konsultation, utbildning, utrustning, årlig kontroll samt relaterade tjänster.

Vi har idag ett globalt nätverk av service- och utbildningspartners och vårt team av kundrådgivare och instruktörer är passionerade experter inom sitt område.

Vår utveckling av produkter, tjänster och kompletta lösningar görs nästan alltid tillsammans med kund. Innovation och kundanpassade lösningar utgör grunden i vårt sortiment och vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar.

Strategi

Cresto Groups övergripande målsättning är att bli topp 5 i Europa inom premiumsegmentet för fallskydds- och räddningslösningar där marknadsandelen ska växa till tio procent. Cresto Group är ett sälj och tjänsteföretag som samlar våra varumärken AAK Safety i Norge, produktvarumärkena Cresto och RESQ under ett och samma tak.

För att nå målen kommer Cresto Group också att expandera än mer utanför Norden. Vi ska växa organiskt genom att utveckla, erbjuda och exportera våra innovativa produkter och lösningar till utvalda branscher med krävande användare. För att få in ytterligare kompetens och bredda vårt kunderbjudande tittar vi på att förvärva andra bolag, men vi kommer även att satsa på samarbeten med externa varumärken för att lokalt kunna erbjuda er den bästa helhetslösningen.

Vår vision, mission och kultur

I vårt mål att bli en Ultra Premium fallskydds- och räddningsspecialist är vår Kultur fundamental för att lyckas långsiktigt. Vår vision, mission och värderingar är alla viktiga för att skapa ett framgångsrikt företag som bidrar till en värdeskapande verksamhet.  

Vår vision

”En värld där alla är säkra på sin arbetsplats”.

Alla bolag i koncernen, Bergman & Beving arbetar för att skapa en mer hållbar och säker arbetsplats.

Vår mission

”Vi utvecklar rätt premiumlösningar inom fallskydd och räddning till krävande höjdarbetare”.

Vi fokuserar på att ta fram unika och anpassade lösningar till våra kunder. Våra lösningar skall vara värdeskapande en lång tid framöver.

Vår kultur

Vår kultur har sina rötter i vår historia och är avgörande för att vi skall nå långsiktig framgång. Vårt koncept är:

”Vi söker alltid Kundens perspektiv”.

Våra värderingar är:

  • Passion
  • Kunskap
  • Tillit
  • Prestation

Vi utmanar oss själva och våra kunder att förvänta sig mer.

Därför är vårt kundlöfte:

Expect more

Vår historia

Cresto Group bygger på en lång historia av både praktisk och teoretisk erfarenhet av höjdarbete inom olika industrier, länder och kulturer. Vi har varit drivande i att utveckla metoder för reparbete samt utvecklat patenterade och prisbelönta produkter och lösningar. Utöver det har vi tagit positionen som den världsledande leverantören av räddningsutrustningar till vindkraftsindustrin. Vi har skapat ett nätverk av partners över hela världen och har det mest arbetsamma och passionerade teamet i branschen, tycker vi.

Våra varumärken