ITRA Tekniska räddningskurser nivå 1-3 finns nu tillgängliga på Cresto Group

Advanced rescue training

Cresto Group har erbjudit organiserade räddningskurser till många nöjda kunder, såsom räddningstjänsten, stora företag, äventyrsparker och andra liknande organisationer. Efter en framgångsrik utvärdering förra veckan är vi nu det första företaget i Sverige som kan erbjuda ITRA repkurser för nivå 1-3.

För vem är den här kursen?

Vi riktar kursen mot företag, räddningsteam, äventyrsparker, militären eller andra organisationer som arbetar inom och med räddningsinsatser i extrema miljöer. ITRA främjar en internationell bästa praxis för teknisk räddning, och instruktörer genomgår omfattande utbildning och utvärdering.

ITRA-utvärderare var Bas Den Neijsel och ITRA-instruktör, Lukatsz Labedz.

ITRA står för International Technical Rescue Association

Det är en global ideell organisation som tillhandahåller erkännande över hela världen av tekniska räddningsutövare och instruktörer över ett brett spektrum av räddningsdiscipliner inklusive "Swiftwater", rep, båt, trånga utrymmen, strukturell kollaps (USAR), djurräddning och körning av nödläge.

Vi är glada över att kunna erbjuda dessa nya kurser.