Byggbranschens säkerhetspark

Nu hjälps vi åt att öka intresset kring risker på byggarbetsplatser

2018 var det dödligaste året någonsin för personer som arbetar inom byggbranschen. Var 5 vecka dog en person på en byggarbetsplats. Nu har de största byggföretagen i Sverige gått ihop och byggt upp Arlanda säkerhetspark, vars syfte är att öka medvetenheten för risker på byggarbetsplatser. Aktörer inom arbetsplatssäkerhet har varit med och sponsrat, både med utrustning samt sin expertis.

Cresto Group har varit med och tagit fram ett scenario för att göra byggarbetare och säkerhetsansvariga mer observanta på risker samt hur en räddningsplan tillämpas vid en olycka. En situation kan snabbt bli väldigt allvarlig beroende på personalens förberedelser och kunskap. Att ”rädda” eller evakuera en kollega eller medarbetare skall aldrig behöva göras på bekostnad av ens eget liv!

Vi hoppas att parken skall bidra till ett ökat intresse av att ta bättre ansvar för sig själv och sina kollegor. Läs mer om säkerhetsparken här. 

Säkerhetspark i Arlanda
Säkerhetspark i Arlanda