Fallskyddets ABC 

 Fallskyddets ABC

 

A) Förankringspunkt

Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 1200 kg belastning. Befintliga förankringspunkter kan t.ex. finnas i I-balk, byggnadsställning eller annan fast/strukturell punkt. Dessa förankringspunkter kan behövas kompletteras med en temporär förankringspunkt/förankringssling:

- Permanenta förankringspunkter ex: Fasta förankringar, horisontella vajersystem, horisontella skensystem
- Temporära förankringspunkter ex: Förankringssling av vävband/vajer

 

B) Helsele

Används för att hålla, och på ett säkert sätt fånga användaren före, under och efter ett fall:

- Helsele ska användas för alla fallskyddssituationer

 

C) Kopplingslina

- Används mellan helselen och förankringspunkten:
- Falldämparlina: Maxlängd 2 m med energiabsorber
- Fallskyddsblock: Med självindragande lina och integrerad energiabsorber
- Justerbar Fallskyddslina: Fallskydd, manuellt eller automatiskt replås med energiabsorberande funktion
- Stödlina: Får endast användas som fallförhindrande.
(I situationer där användaren utsätts för fallrisk måste stödlinan användas tillsammans med någon av ovannämnda kopplingslinor).