Årlig Kontroll

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljö så bör den kontrolleras oftare.

Besiktningen får utföras av ”kompetent person” som ska vara ut­bildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner. Varje användare är även skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen.

Vi och våra partners utför periodiska kontroller både på auk­toriserade servicecenter och ute hos kund. Många av våra kunder har serviceavtal där vi regelbundet kontrollerar och underhåller produkterna. De kunder som har mycket utrustning kan gå kurs hos oss för att själva bli en certifierad ”kompetent person”.

Inspector – koll på dina kontroller

Med hjälp av vår online inspektionsda­tabas ”Inspector” slipper du själv hålla koll på den årliga kontrollen av dina produkter och fallskyddssystem. Registrera dina produkter och system, dokumentera den årliga kontrollen och få påminnelser om nästa kontroll. Smart, lättillgängligt och säkert. Hör av dig för att få tillgång till Inspector!

Skicka in dina produkter för besiktning

För att skicka dina produkter för besiktning hos oss i Halmstad så klickar du på anmälan besiktning och fyller i formulären. Bekräftelsen som du får till din mail skriver du ut och skickar med dina produkter. 

Anmälan besiktning

REKLAMATION

Vi tar dina åsikter seriös. Det är dem som ger oss information om hur vi kan förbättra vår service gentemot er i framtiden. Vi ser helst att alla returer och reklamationer avtalas med kontaktperson på Cresto före det att gods återsänds. För att underlätta ärendet finns en speciell rutin vi vill att ni följer. 

1. Fyll i och skicka Reklamationsformuläret genom att klicka på knappen "Anmälan reklamation".
2. Skicka bekräftelsen som mailas till dig, tillsammans med dina produkter till, Cresto Group AB, Lägatan 3, 302 63 Halmstad.
3. Vår kundsupport återkopplar till er när vi mottagit ärendet.

Vi kommer inte behandla reklamationer eller returer som skickas hit utan blankett. 

Du kan läsa mer om vår reklamationshantering i våra försäljningsvillkor.

Anmälan retur och reklamation