Taksäkerhet - Arbete på tak > 45 grader

För dig som arbetar på branta tak. exempelvis takarbetare och snöskottare. Kurser som vi rekomenderar är:
Arbete på tak, Räddning bas, SPRAT L1, CRAV