Arbete på tak < 45 grader

På denna sidan hittar du produktförslag för arbete på tak med en lutning på mindre än 45°. Förslagen utgör tillsammans ett komplett ABC fallskyddssystem.
Kurser som vi rekommenderar för detta typ av arbete är: Arbete på tak, Räddning Bas

Fallskyddets ABC